จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เผยว่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา โลกออนไลน์กลายเป็นศูนย์กลางที่ช่วยให้การทำธุรกิจและการค้าเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ e-Commerce ด้วยช่องทางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ประกอบการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ SMEs ในการเข้าถึงตลาดโลก นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคในหลายด้าน ผู้คนหันมาปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทั้งจากการล็อกดาวน์ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งทำให้การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของผู้บริโภคจำนวนมาก การที่ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าและบริการ ไปจนถึงการค้นหาข้อมูลต่างๆ ส่งผลให้ในปัจจุบัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ของตนผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง แพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้ความต้องการบุคลากรในสาขานักพัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ของตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ e-Commerce ที่มีการแข่งขันสูง ทำให้ผู้ประกอบการต่างต้องยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) จึงได้จัดโครงการ Coder Camp: อาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ สู่การประกอบอาชีพและศึกษาต่อในสาขานี้ต่อไปในอนาคต นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Coder Camp: อาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์และ Chatbot เพื่อธุรกิจออนไลน์ ในครั้งนี้ เป็นค่ายอบรมระยะเวลาสามเดือนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาส ได้มาเรียนรู้อย่างเจาะลึกในทักษะต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของอาชีพในสาขานี้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บเพจผ่านการจัดวางภาพและข้อความ การใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบงานกราฟฟิก ภาษาอังกฤษ ไปจนถึงความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงจัดให้มีการประกวดผลงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มที่น้องๆ จะได้ฝึกการทำงานจริงรวมถึงได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผลงานต่อไป โดยองค์ความรู้และทักษะที่ได้จากค่ายนี้จะเป็นสิ่งติดตัวน้องๆ ไปตลอด และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตในสายงานเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ได้จริง” นายจิรภัทร ภักดิ์กวิน หรือโฟกัส นักเรียนในโครงการและผู้ได้รับรางวัลการสร้างเว็บไซต์ประเภทเดี่ยว กล่าวว่า “ผมตัดสินใจสมัครเข้าร่วมในโครงการ Coder Camp นี้เพราะมีความสนใจในการออกแบบเว็บไซต์ และต้องการที่จะค้นหาตัวเองว่าเราจะสามารถทำงานแบบนี้ได้จริงไหม เพื่อประกอบการตัดสินใจกับการเลือกทางเดินในสายอาชีพในอนาคตด้วยครับ ผมมีความสุขมากครับกับการที่ได้เห็นพัฒนาการของตัวเองนับตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้าร่วมในค่ายนี้ และมีความเข้าใจในสายงานนี้มากขึ้น โดยหลังจากนี้ผมตั้งใจว่าจะพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองต่อไป” นายวรรธนัย ไกรเพ็ชร หรือเบส นักเรียนในโครงการผู้ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นในด้านวิชาการ กล่าวว่า “ด้วยความที่ผมสนใจและศึกษาหาความรู้ในด้านนี้ด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว เลยรู้สึกว่าการที่มีคอร์สการเรียนการสอนที่ให้ความรู้แบบเฉพาะทางแบบนี้จะทำให้ผมสามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ไวขึ้นผมรู้สึกว่าได้อะไรจากค่ายนี้เยอะมากเลยครับ โดยเฉพาะความรู้และทักษะที่ช่วยให้พร้อมสำหรับการทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็นความรู้และทักษะในการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหลักสูตร ผมยังได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำงานจริงทั้งเรื่องการติดต่อสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาร่วมค่ายนี้ ผมจะตื่นเต้นมากๆ เวลาที่จะต้องสื่อสารกับคนที่ไม่คุ้นเคย แต่พอได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเพื่อนๆ และคณะอาจารย์ ก็ทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นมาก และรู้สึกภูมิใจกับพัฒนาการของตัวเองอีกด้วยครับ นอกจากนั้นผมวางแผนไว้ว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากค่ายนี้พัฒนาต่อยอดผลงานของตัวเอง เพื่อนำไปยื่นสมัครเรียนต่อและสมัครงานในด้านโปรแกรมและการออกแบบเว็บไซต์ต่อไป” นายนฤพล ภัทรโสภณกิจกุล หนึ่งในคณะผู้สอนของโครงการ Coder Camp กล่าวว่า “ในวันนี้ที่ได้เห็นผลงานของน้องๆ ก็รู้สึกทึ่งในความสามารถของทุกคนมาก จากที่ได้ทราบมาว่าตอนแรกนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์เลย การที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้มีคุณภาพขนาดนี้ถือว่าน่าประทับใจมากเลยครับ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางเชฟรอนประเทศไทย และ Coder Camp มากครับที่ให้โอกาสผมมาสอนและมอบความรู้ ประสบการณ์ให้น้องๆ ที่มีความสนใจในด้านโปรแกรมและเว็บไซต์ เด็กๆ ทุกคนสามารถดึงศักยภาพและทักษะที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็คงพูดได้ว่าผมมีหน้าที่ในการวางพื้นฐานและโครงสร้างเพื่อให้น้องๆ เหล่านี้นำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในอนาคตต่อไป” นายนฤพล ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ณ ปัจจุบันนี้ ที่โลกการค้าเริ่มขยายเข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น ความรู้และแนวคิดด้านการสร้างเว็บไซต์จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้นในตลาดแรงงาน ผมจึงคิดว่าเวลานี้แหละครับ เป็นช่วงที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่น้องๆ เหล่านี้ได้มีโอกาสมาเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ คอร์สนี้เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็น ได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการออกแบบเว็บไซต์จริงที่วิทยากรแต่ละคนมอบให้ จนออกมาเป็นการนำเสนองานในวันนี้ก็ทำให้มั่นใจได้เลยครับว่าน้องๆ ทุกคนมีความสามารถที่พร้อมแล้วสำหรับการสู่ตลาดการทำงานจริง” หากองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจท่านไหนกำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และมีความสนใจจ้างงานผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กของโครงการ Stem Coder Camp