ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เวลานี้ได้เร่งเครื่องดำเนินงานตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการ Micro SMEs ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับโอกาสทางการค้า เดินหน้าขยายตลาดการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจย่านเมืองท่องเที่ยวให้คึกคัก ล่าสุด ได้จัดงาน Andaman Art & Craft Show 2021 by DITP ด้วยการนำสินค้าแนวอาร์ตแอนด์คราฟต์จากโครงการ T-Style for life ที่มีนักออกแบบมืออาชีพทำงานร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน (กระบี่และภูเก็ต) ช่วยกันออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบภายหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าตามแนวทางตลาดนำการผลิต ชูจุดเด่นอัตลักษณ์หัตถกรรมชุมชนแดนใต้ ยกระดับให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (Local to Global) และแสดงผลงานจากกิจกรรม Co-Brand โดยมีนักออกแบบรุ่นใหม่จากโครงการ Talent Thai & Designers’ Room และ Creative Studio ทำงานร่วมกับแบรนด์ไทยชั้นนำ ในงาน Andaman Art & Craft Show 2021 by DITP ซึ่งมีทั้งการแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ สร้างโอกาสทางการค้าสินค้า แนวอาร์ต แอนด์คราฟต์ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 2021 ณ The Living Art Gallery ในโครงการบลูทรี ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 –วันที่ 8 มกราคม 2565 เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์สินค้าที่มีการออกแบบและมีอัตลักษณ์ไทยที่มีความเป็นสากล ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นและต้อนรับการเปิดประเทศตามนโยบายภูเก็ตแซนด์บอกซ์ของรัฐบาล ทั้งนี้โครงการสร้างโอกาสทางการค้าสินค้าแนวอาร์ตแอนด์คราฟต์ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 2021 จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้คัดเลือกสินค้าโครงการ T-Style for life ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มแฟชั่น เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่นำนักออกแบบ 3 ราย ได้แก่ แบรนด์ Painkiller แบรนด์ Trimode.C และ แบรนด์ ISSARAPHAP ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 6 ราย จาก จ. ภูเก็ต 3 ราย ได้แก่ ผ้ามัดย้อมชุมชนเกาะโหลนมินดาบาติก กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติภูษาเล ต.กะรน กลุ่มพรีม่าเพิร์ล และ จ.กระบี่ 3 ราย ได้แก่ ไฑบาติกต.เขาคราม กลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน ต.คลองท่อม กติกาแฮนด์เมด ต.คลองท่อม โดยเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบไทยเข้าไปมีบทบาทใช้กระบวนการออกแบบ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้าชุมชนจากจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ รวมจำนวน 6 ราย เกิดเป็นสินค้าต้นแบบ 10 คอลเลคชั่น 21 ผลงาน และแสดงผลงานจากกิจกรรม Co-Brand ขณะที่นักออกแบบรุ่นใหม่จากโครงการ Talent Thai & Designers’ Room และ Creative Studio ทำงานร่วมกับ 3 แบรนด์ไทยชั้นนำ ได้แก่ PASAYA, DEESAWAT และ SCG เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แบบมืออาชีพและยกระดับสินค้าสู่สากล อย่างไรก็ตาม นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยังได้ดำเนินโครงการ T-Style for Life เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยได้ริเริ่มในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันภูเก็ตและกระบี่เป็นจังหวัดนำร่อง นำนักออกแบบมืออาชีพ จากโครงการ Talent Thai & Designers Room มาช่วยพัฒนารูปแบบสินค้าชุมชนให้มีรูปแบบร่วมสมัย มุ่งหวังยกระดับสินค้าที่ผลิตจากชุมชนให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (Local to Global) เพื่อส่งเสริมนักออกแบบไทยให้มีบทบาทนำความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Design for community) ในขณะเดียวกันก็เดินหน้าสร้างโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำของไทยในรูปแบบ Co-Brand เพื่อสร้างสรรค์สินค้าแนวอาร์ตแอนด์คราฟต์ ตามแนวคิด Local to Global และ BCG Economy โดยกรมตั้งใจจัดงาน Andaman Art & Craft Show 2021 by DITP เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า สินค้าแนวอาร์ตแอนด์คราฟต์ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 2021 รวมทั้งเป็นการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการและนักออกแบบไทย หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายรองรับกำลังซื้อจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และต้อนรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ นอกจากนี้กรม ยังมีแผนต่อยอดสินค้าสู่ตลาดสากลโดยนำผลงานจากโครงการ T-Style For Life เข้าร่วมงาน Maison & Objet Paris 2022 ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสในเดือนกันยายน 2565 เพื่อขยายมูลค่าการส่งออก สินค้าแนวอาร์ต แอนด์คราฟต์ ของไทยให้เพิ่มขึ้นได้ สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าแนวอาร์ตแอนด์คราฟต์ ห้ามพลาดงาน Andaman Art & Craft Show 2021 by DITP นิทรรศการ แสดงผลงานโครงการสร้างโอกาสทางการค้าสินค้า แนวอาร์ต แอนด์คราฟต์ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 2021 ณ The Living Art Gallery ในโครงการบลูทรี ภูเก็ต จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2565