การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นพิธีตามราชประเพณีที่สืบต่อกันมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ในพระอารามหลวงทั่วประเทศ ซึ่งกรมการศาสนาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ออกประกาศเชิญชวนให้รับทราบ และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดนำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.59 น.

จึงขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน นิสิตเก่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังทรัพย์และศรัทธา เพื่อสืบสานราชประเพณีกฐินพระราชทานและส่งเสริมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

โดยสามารถร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานได้ ดังนี้
- โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กฐินพระราชทาน)

* ธนาคารทหารไทย จำกัด เลขที่บัญชี 069-2-33838-7
* ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่บัญชี 235-2-12792-4

หรือ
- โอนเงินผ่าน QR Code ทาง Mobile Banking ตามลิงค์