พม.จับมือคมนาคม แถลงเปิดตัว INFLIGHT VDO สื่อปชส.ต้านค้ามนุษย์เผยแพร่บนเครื่องบิน-รถไฟ รถโดยสาร ชี้ค้ากามแฝงมาในรูปแบบการท่องเที่ยว วอนนักท่องเที่ยวร่วมมือชี้เบาะแส

​วันที่ 7 ธ.ค. สนามบินสุวรรณถูมิ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบิน (INFLIGHT VDO) ร่วมกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เพื่อบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคเอกชน อาทิ แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว การสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือและไม่กระทำผิดฐานค้ามนุษย์

พล.อ. อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาล โดยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้การป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี 2558 และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในเรื่องการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ ร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์” อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยพบว่า มีหลากหลายรูปแบบ

โดยรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าบริการทางเพศ แต่ได้เปลี่ยนวิธีการจากเดิมที่มีการเข้าไปชักชวนกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ธุรกิจค้าบริการทางเพศ มาเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย แล้วใช้บริการทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการทางเพศกับเด็กทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ซึ่งถือเป็นความผิดอันร้ายแรงและทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

พล.อ.อนันตพร กล่าวต่อว่า เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และลดอุปสงค์ในการแสวงประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว อันเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความร่วมมือในการไม่กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเบาะแสหรือเหตุการณ์การค้ามนุษย์ รัฐบาลจึงได้มอบหมายกระทรวงพม. ในฐานะหน่วยงาน ประสานงานหลัก (Focal Point) ในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อเผยแพร่บนเครื่องบิน (INFLIGHT VDO) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์จำลองของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว บทลงโทษผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ และภาพลักษณ์ ที่ดีงามของประเทศไทย จึงจะมีการเผยแพร่บนสายการบินไทย และสายการบินระหว่างประเทศ บริเวณจุดรับกระเป๋าผู้โดยสารภายในสนามบิน เส้นทางคมนาคมต่างๆ รวมทั้งสถานีรถไฟ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ และรถบัสโดยสาร
“ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ร่วมมือกับประเทศไทยในการ “ขจัดการค้ามนุษย์” ในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไป

เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะผู้ที่กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ จะได้รับการลงโทษอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะหากเป็นการกระทำกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดการค้ามนุษย์ได้ หากพบเบาะแส หรือเหตุการณ์การค้ามนุษย์ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็ว และทันท่วงที เชื่อว่าชาวต่างชาติให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น” พล.อ. อนันตพร กล่าว

ด้านนายอาคม กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากทุกสายการบินในและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ในบริเวณสนามบินก็จะมีการฉายตามจอมอนิเตอร์ รวมทั้งระบบขนส่งรถไฟฟ้า รถโดยสาร เรียกว่าทุกช่องทาง เพื่อให้การค้ามนุษย์บดน้อยลงให้ได้

กองทุนประกันวินาศภัย