นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ผ่านระบบ Video Conference (MS Team) โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รายงานผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้ รมว.คลัง ได้ให้นโยบาย SME D Bank สานต่อแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เช่น มาตรการพักชำระหนี้ ช่วยป้องกันลูกค้าตกชั้น และธุรกิจอยู่รอดไปต่อได้ อีกทั้งสร้างโอกาสแก่ Start up ขับเคลื่อนแนวทาง BCG Model รวมถึงดำเนินบทบาทสำคัญการเป็นผู้นำของธนาคารเพื่อเอสเอ็มอี (Leading Bank for SMEs) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศในระยะต่อไป