วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 8.00-12.00 ทีม CCRT ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร นำทีมโดย แพทย์หญิง ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 60 ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ และอสส. ร่วมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7กลุ่มโรค  ค้นหากลุ่มเสี่ยงฯ ในชุมชนสินวงค์ สหกรณ์ครูไทย ชุมชนแหลมทอง ชุมชนทับแก้วและชุมชนสวนฝรั่ง