สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และส่งมอบพัดลมปลอดเชื้อคุณภาพสูง (DC Fan) ให้สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เพื่อรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน โดยคุณอำนาจ มะลิทอง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับต้น ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เป็นผู้รับมอบ ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เป็นสถานบริการพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เขตบางเขนและพื้นที่ใกล้เคียง มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต้องออกปฏิบัติงานสอบสวนโรคให้แก่ประชาชน และผู้ป่วยติดเตียงที่มีการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการตรวจคัดกรองเชิงรุก ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้สะดวก และป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่ ชุดอุปกรณ์ PAPR จึงมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ ของทีมนักวิจัย นายแพทย์เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ได้มีการพัฒนาชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคฯ อย่างต่อเนื่อง โดยชุดหน้ากากส่วนหัวได้ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท่อลมปรับให้ความแน่นหนา กล่องพัดลมมีความเพรียวบาง มีปุ่มปรับแรงลม เกจย์บอกระดับแบตเตอรี่ที่ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง สามารถชาร์จไฟได้ด้วยสายยูเอสบี แบบซี ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ ยังได้มอบพัดลมปลอดเชื้อคุณภาพสูง (DC Fan) ให้สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จำนวน 600 เครื่อง โดยคุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนา พานิชย์ ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมการับช่วงการผลิตไทยเป็นผู้รับมอบ สำหรับชุดพัดลมปลอดเชื้อคุณภาพสูง (DC Fan) ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับชุด PAPR โดยพัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองอากาศ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นอากาศที่สะอาดแล้วจ่ายลมให้กับหน้ากากป้องกันเชื้อโรคความดันบวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย อีกด้วย