วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง ส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้งกว่า 80 กิโลกรัม ให้โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม เพื่อใช้ปรุงตำรับยาสมุนไพรไทย พร้อมเดินหน้าขยายพื้นที่ปลูกกัญชาและกัญชงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเพิ่มอีกกว่า 4 จังหวัด เพื่อต่อยอดงานวิจัยกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ทำการส่งมอบผลผลิตช่อดอกกัญชาแห้งให้กับทางโรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม จำนวน 80 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ ว่าที่ ร.ต.วิทยา โปทาศรี ปลัดอำเภอแม่สะเรียง และ นายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตวิสาหกิจชุมชนฯบ้านทุ่งแพม มีเป้าหมายดำเนินการร่วมกับพันธมิตร อาทิ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุกเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ขยายผลการปลูกและการวิจัยกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ การปลูกกัญชงทางการแพทย์ในระบบปิด (Indoor) การปลูกกัญชาทางการแพทย์สำหรับทำตำรับยาเมตตาโอสถ การปลูกเมล็ดกัญชงเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปผลิตน้ำมันเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้วางแผนขยายพื้นที่ปลูกกัญชาและกัญชงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเพิ่มอีก 4 จังหวัด เบื้องต้น ประกอบด้วย เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา และ ลำปาง เพื่อต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์อีกด้วย