สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผศ.สุดา ปีตะวรรณ ที่ปรึกษา และทีมงานบริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด โดยมี ปิยะพงษ์ เจริญคุปต์ ผู้บริหาร ภคชัย ฉินเฉิดฉาย ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Life IF