“นีโอ” ชี้ตลาดงานแสดงสินค้าปี 64 ยังขยายตัวได้ พร้อมปรับ 3 กลยุทธ์ เสริมศักยภาพงานเดิม และขยายการจัดงานใหม่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมลุยจัด 14 งานตลอดทั้งปีตามแผน มั่นใจเกิดเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ ฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเตรียมขยายการจัดงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต  นายศักดิ์ชัยภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ เปิดเผยว่า จากวิกฤติโควิด-19ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินการทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไปทั่วโลกนั้นทำให้ผู้ประกอบการด้านการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ต้องเร่งปรับกลยุทธ์และมองหาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อเสริมประสบการณ์ที่ดี สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยในปี2564 นี้ นีโอได้วาง 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนงานแสดงสินค้าได้แก่ 1. ยกระดับการจัดงานแสดงสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจมากขึ้น(B2B) พร้อมคัดสรรนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดง 2. การเพิ่มงานแสดงสินค้าใหม่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 3. การสร้างประสบการณ์ที่ดี (User-experience) ให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยนำเครื่องมือออนไลน์สมัยใหม่(Online Platform) มาใช้  ในปี 2564 นีโอวางแผนยกระดับการจัดงานแสดงสินค้าเดิมด้วยการนำเครื่องมือออนไลน์มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมแสดงงานและผู้เข้าร่วมชมงาน อาทิการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบออนไลน์ Virtual Exhibition, การจัดสัมมนาออนไลน์(Webinar), การเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online BusinessMatching ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงการจัดงานได้จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ(B2B) ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ Architect’21Expo งานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน,InterCareAsia 2021 งานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ, e-Biz & OEM Manufacturer Expo งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจรเป็นต้น   นอกจากนี้ เรายังวางแผนในการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโตในระดับภูมิภาคอาทิ ASEAN Tools Expo 2021 งานเเสดงสินค้าเเละนวัตกรรมอุปกรณ์เเละเครื่องมือช่างระดับอาเซียน ที่พบว่าในแต่ละปีจะมีมูลค่าตลาดภายในประเทศมากถึง5,000 ล้านบาท, ThailandSmart City Expo 2021 งานแสดงสินค้านวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี5G ขานรับนโยบายของประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีวิกฤตโควิดเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  อาทิ การใช้จ่ายด้วย e-Wallet, การใช้ Mobile Application เป็นต้น   นายศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2564 นี้ นีโอวางแผนการจัดงานแสดงสินค้าทั้งสิ้น 14 งานได้แก่ งาน PetExpo Thailand 2021, Thailand Golf Expo 2021, Thailand DiveExpo 2021, Outdoor & Traveler Expo 2021,  Architect’21 Expo,  e-Biz Expo 2021,OEM Manufacturer Expo by FTI & NEO 2021, Wedding Fair 2021 by NEO, ASEAN Tools Expo 2021, InterCare Asia 2021, Pet Expo Championship 2021, Thailand’s EducationTechnology Expo 2021, ThailandSmart City Expo 2021 และ HERO Thailand 2021 ซึ่งการจัดแสดงสินค้าถือได้ว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายโดยตรงเรามั่นใจว่าภายใต้ประสบการณ์ในการบริหารงานแสดงสินค้ากว่า 17 ปี ของนีโอ จะสามารถบริหารการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างยอดเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเร่งในการกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อภายในประเทศที่จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนอกจากนี้เรายังมีแผนในการขยายการจัดงานแสดงสินค้าในอนาคต โดยเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ อีอีซี ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายศักดิ์ชัย กล่าว  อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะลดลง แต่นีโอยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานจึงได้วางมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเช่น ระบบลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส การเว้นระยะห่างและการจัดที่ระยะห่างของที่นั่งในการสัมมนาต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด