ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหารจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รับ 3 รางวัลจาก Global Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Award 2020 ซึ่งมอบให้กับองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ยอดเยี่ยมระดับโลก ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้มาสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า สำหรับครั้งนี้ กรุงศรีสามารถคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัล The 5 Most Outstanding Winners of the Global MIKE Award 2020 หรือ หนึ่งใน 5 องค์กรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ ซึ่งนับเป็นรางวัลสูงสุดของงานดังกล่าว ซึ่งกรุงศรีเป็นเพียง องค์กรไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ 2) รางวัล Global MIKE Winners และ 3) รางวัล Thailand MIKE AWARD 2020 (Gold level – ระดับความเป็นเลิศเทียบเท่าสากล)