ประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม โดยทั่วไปสินค้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมจะมีความทนทานมากกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ หลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์อุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ใช้ได้แก่ bimetal ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิของเหลวหรือก๊าซ และแบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (IR)

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

การวัดอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมในปัจจุบันครอบคลุมความต้องการและการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายนี้อุตสาหกรรมการควบคุมกระบวนการได้พัฒนาเซ็นเซอร์และอุปกรณ์จำนวนมากเพื่อรองรับความต้องการนี้ อุณหภูมิเป็นตัวแปรที่สำคัญและวัดได้อย่างกว้างขวางสำหรับวิศวกรเครื่องกล กระบวนการหลายอย่างต้องมีการตรวจสอบหรือควบคุมอุณหภูมิซึ่งอาจมีตั้งแต่การตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ ของเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์อย่างง่ายหรือซับซ้อนและอุณหภูมิของการเชื่อมด้วยเลเซอร์

ประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม

ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เครื่องวัดอุณหภูมิถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ อย่างไรก็ตามต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีเครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมหลายประเภทที่มีจำหน่ายในตลาดปัจจุบัน

เครื่องวัดอุณหภูมิมีหลายประเภท แต่เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไปบางชนิด ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิลเครื่องวัดอุณหภูมิแถบ Bimetallic เป็นต้น

• เครื่องวัดอุณหภูมิแบบโพรบ
• เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
• เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ K-Type เทอร์โมคับเปิล
• เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ (Datalogger)
• เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอะนาล็อก
• กล้องถ่ายภาพความร้อน

ดูสินค้าเครื่องวัดอุณหภูมิคุณภาพสูง

ความแม่นยำของเครื่องวัดอุณหภูมิ (Accuracy)

นอกจากการเลือกประเภทของเทอร์โมมิเตอร์ที่เหมาะสมแล้วสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจเมื่อคุณต้องการความแม่นยำที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เมื่อคุณเลือกเครื่องวัดอุณหภูมิสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจในหลักการทำงานและข้อมูลจำเพาะเช่นช่วงการวัดอุณหภูมิ ความละเอียดและความแม่นยำ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ ดังนั้นการสอบเทียบ (Calibration) สำหรับเครื่องวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถสอบเทียบได้โดยการเปรียบเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิที่ปรับเทียบแล้วอื่นๆ หรือโดยการตรวจสอบกับจุดคงที่ที่ทราบในระดับอุณหภูมิ จุดคงที่ที่รู้จักกันดีที่สุดคือจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์ การตรวจสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิควรดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของเครื่องมือก่อนการนำไปใช้

ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการต่างๆ อย่างไรก็ตามต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกเทอร์โมมิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีเครื่องวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรมหลายประเภทที่มีจำหน่ายในตลาดปัจจุบัน คุณจะมีตัวเลือกมากมายให้เลือก สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการทางอุตสาหกรรมของคุณก่อนที่จะเลือกเทอร์โมมิเตอร์

ดูรายละเอียดสินค้าเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ราคาถูก ติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคา บริษัท นีโอนิคส์ จำกัดยินดีให้บริการ โทร 02-077-7602 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email:sale@neonics.co.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://www.neonics.co.th/