แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร นฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมรับมอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุ่มบริการ ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคารจาก สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ โดยรางวัลเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้มอบให้เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมด้านบริการธุรกิจสุขภาพมาตรฐานระดับสากลแบบครบวงจรของ BDMS ที่พร้อมส่งมอบสู่ผู้รับบริการ ณ ปัจจุบัน โดยการมอบรางวัลจัดขึ้นที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่