สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS เป็นตัวแทนบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ในกลุ่ม KTIS เข้ารับรางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดี และรางวัล “อ้อยรักษ์โลก” ในพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่นประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมให้เกียรติมอบรางวัล

ขณะเดียวกัน ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS ยังได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2563 ในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิตและคุณภาพอ้อยดีเด่น จำนวน 2 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการน้ำจำนวน 2 รางวัลรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นของสถาบันชาวไร่อ้อยจำนวน 4 รางวัล และรางวัลชาวไร่อ้อยตัวอย่างที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคเหนือด้านการจัดการผลิตอ้อยสมัยใหม่ 4 รางวัล

ทั้งนี้กลุ่ม KTIS ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลระดับดีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 และยังได้รับรางวัลอ้อยรักษ์โลกเป็นปีที่ 4 สำหรับรางวัลที่โรงงานและชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของกลุ่ม KTIS ได้รับนี้สะท้อนให้เห็นทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงงานและชาวไร่ในการปลูกอ้อยและการผลิตน้ำตาลทราย โดยคำนึงถึงกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่ม KTIS