เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 23 สค.63 ที่โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา สาขาเพชรเกษม พรรคภราดรภาพ ได้จัดประชุมใหญ่ วิสามัญ ประจำปี 2563 โดยมีอดีต ส.ส.- ส.ว ผู้บริหารพร้อมแกนนำพรรค อาทิ ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล ประธานที่ปรึกษา ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร หัวหน้าพรรค นายบุญญา หลิวเหลด น.ท.รวยลาภ เอี่ยมทอง รองหัวหน้าพรรค นายสมบูรณ์ จิตตระบูรณ์ เลขาธิการ นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค และสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นายสมบูรณ์ ได้กลาาวถึงการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญคือเรื่อง รับรองงบการเงิน รายงานผลการดำเนินงานพรรค เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ พร้อมกันนั้นได้ให้สมาชิกในที่ประชุมใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปรากฎว่า นายนิธิพล รวานนท์ อดีตรองเลขาธิการพรรค มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์ ดำรงค์ตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรค พร้อมนายณัฐพงศ์ คงอมรพนา อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคภราดรภาพ เขต2 จังหวัดเชียงราย เป็นรองโฆษกพรรค จากนั้นนายนิธิพล ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกที่เลือกตนเข้ามาร่วมบริหารพรรคครั้งนี้พร้อมเผยกับผู้สื่อข่าวว่า พรรคภราดรภาพได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอุดมการณ์พรรคนั้น ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข บุคคลในพรรค จะต้องทำหน้าที่เป็นนักการเมืองอย่างซื่อตรง ดำรงค์ไว้ด้วยคุณธรรม และจุดยืนที่สำคัญของพรรคคืออยากเห็นความเป็นเอกภาพของคนในชาติ รัก-สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ยุติความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในสภานอกสภา จนลุกลามสู่สถาบันการศึกษา ควรหันหน้าร่วมกันเข้ามาพัฒนาชาติ แก้ไขฤติหลายๆด้านที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้