เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมมือ อพวช.
จัดนิทรรศการเรียนรู้สุดยอดอาชีพสะเต็ม

นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” เรียนรู้ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็ม ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตของประเทศ โดยศูนย์การค้าฯ ได้เตรียมพื้นที่ไว้รองรับเยาวชนและคนทั่วไป ให้มาร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา