ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การสนับสนุนแก่ภาคธุรกิจเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบเงินจำนวน 300,000 บาทให้กับบริษัท อัลโต้เทค จำกัด เพื่อสมทบทุนสำหรับดำเนินโครงการ Alto Help Hotels Fight Covid19 โดยบริษัทได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการความร่วมมือของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข นำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานในโรงแรมด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT พัฒนาซอฟท์แวร์ตรวจจับอุณหภูมิในห้องพักสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้อยู่ในการกำกับดูแลของภาครัฐ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงาน

สำหรับโรงแรมที่เป็น State Quarantine เช่น การปรับและควบคุมอุณหภูมิในห้องพักให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ที่ช่วยให้โรงแรมประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 30% เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังนำแอพลิเคชัน Alto Guest Service ช่วยบริหารจัดการแจ้งอาการเจ็บป่วยและแจ้งปัญหาต่างๆในโรงแรม มาช่วยบริหารงาน ลดโอกาสการสัมผัสและการติดเชื้อ และใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี อรุณี บุญเกิด ผู้อำนวยการ SME Ecosystem กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับ วโรดม คำแผ่นชัย CEO บริษัท ออโตเทค จำกัด เพื่อใช้ดำเนินโครงการต่อไป