ข้อมูลจำเพาะ ความสูง 1 นิ้ว 3 หุน , ความกว้าง 1 นิ้ว

จัดสร้าง เหรียญทองคำ(ไม่มีหู) จำนวน 39 เหรียญ ราคาบูชา 49,999 บาท

เหรียญเงิน (ไม่มีหู) จำนวน 499 เหรียญ ราคาบูชา 1,999 บาท
เหรียญทองแดง จำนวน 9,999 เหรียญ ราคาบูชา 199 บาท

ช่องทางรับบูชาเหรียญพระราชชายา เจ้าดารารัศมี โดยผ่านการโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลดารารัศมี" (เหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี) เลขที่บัญชี 515-0-57047-8 ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ Line ID : @daraseniorhosp หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.อ.หญิง ญาณิกา โตคำนุช โทร.083-5686504 ร.ต.อ. คมกริช สุทธะสกุลดี โทร.065-3529593

ข้อมูลจำเพาะ ความสูง 10 นิ้ว เนื้อ โลหะ จัดสร้าง 300 องค์ บูชาองค์ละ 3,999 บาท

ช่องทางรับบูชาเหรียญพระราชชายา เจ้าดารารัศมี โดยผ่านการโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลดารารัศมี" (เหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี) เลขที่บัญชี 515-0-57047-8 ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ Line ID : @daraseniorhosp หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.อ.หญิง ญาณิกา โตคำนุช โทร.083-5686504 ร.ต.อ. คมกริช สุทธะสกุลดี โทร.065-3529593

ข้อมูลจำเพาะ ความสูง 16 นิ้ว เนื้อ โลหะ จัดสร้าง 30 องค์ บูชาองค์ละ 15,000 บาท

ช่องทางรับบูชาเหรียญพระราชชายา เจ้าดารารัศมี โดยผ่านการโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลดารารัศมี" (เหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี) เลขที่บัญชี 515-0-57047-8 ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ Line ID : @daraseniorhosp หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.อ.หญิง ญาณิกา โตคำนุช โทร.083-5686504 ร.ต.อ. คมกริช สุทธะสกุลดี โทร.065-3529593


ดาวน์โหลด ใบสั่งจองบูชารูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี