เมื่อวันที่ 1 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาในประเทศอังกฤษ) มิสเตอร์เดวิท มาแชล (Mr. David Marshall )ได้ไปถวายเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยและปัจจัย แด่พระอาจารย์สุทัศน์ อมรสุทฺธิ ณ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นอย่างมากในช่วงวิกฤตโรคโควิค-19

โดย มิสเตอร์เดวิท เป็นชาวอังกฤษที่ชื่นชอบการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และชื่มชมในวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังรักในความเป็นคนไทย โดยได้เดินทางไปถวายสิ่งของจำเป็นยังวัดต่างๆในประเทศอังกฤษ และยังต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยในประเทศอังกฤษอีกด้วย ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ทุกคนต่างต้องดูแลตัวเอง กอปรกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลถึงรายได้ จึงถือได้ว่า มิสเตอร์เดวิท เป็นคนที่มีน้ำใจต่อคนไทยในต่างแดนเป็นอย่างยิ่ง