สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)หรือ EA ผู้นำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง “กลุ่มช่วยกัน” ได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 หมู่ช้าง มอบเครื่องกรองอากาศ หน้ากากแรงดันบวก และอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคจำนวนรวมทั้งสิ้น 495 รายการ ให้แก่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ โดยได้รับเกียรติจากพลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญสูง ประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน การมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ EA ในการสนับสนุนการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงพยาบาลและองค์กรสำคัญต่างๆทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามโครงการของ “กลุ่มช่วยกัน” หรือเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.chuaygun.com และ facebook กลุ่มช่วยกัน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน