ชัชพล ประสพโชค CEO & President นิลรัตน์ จารุมโนภาส CFO อลิสา ชีวะเกตุ Corporate Image & Treasury Manager บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทภายในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำให้บริการด้านพลังงานสะอาด โดยไตรมาส1/2563 มีรายได้ 454.62 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 103.07 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายแผนการลงทุนต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริหารจัดการขยะและโรงไฟฟ้าขยะในสปป.ลาว รวมถึงการเตรียมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.ยูเอซี โกลบอล

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance