กรรจณา อามาตมุลตรี ผู้ช่วยประธานบริหาร บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ ภายใต้รองเท้าแบรนด์ “บาโอจิ” เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมทางสังคมของ “บาโอจิ” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบรองเท้าให้กับสำนักงานจเรตำรวจในโครงการ “บาโอจิรวมใจ มอบให้ทีมตำรวจ” มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการการช่วยเหลือ และบำรุงขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมี พล.ต.ท.พิทยา ศิริรักษ์ หัวหน้าจเรตำรวจเป็นผู้รับมอบ ที่สำนักงานจเรตำรวจ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance