กรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบายเพิ่มเติม การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือนมิถุนายน คนละ 600 บาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการฯ 1,459,737 ราย ซึ่งในจำนวนนี้จ่ายให้กับคนที่ตกเบิกอีก 434,877 ราย นั่นทำให้ยอดการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายน รวมเป็นเงิน 1,136,409,200 บาท
ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีมติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และคนพิการ ที่จะได้รับเพิ่ม 3 พันบาท โดยเป็นงวดเดือน พ.ค. มิ.ย. และ ก.ค. เดือนละ 1,000 บาท ขณะนี้ กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการจ่ายเงินฯ เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป ดังนั้น ในเดือนมิถุนายนจึงยังไม่มีการโอนเยียวยาในส่วนนี้

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน