ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายเลิกบุหรี่ 1600 ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ “รวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นับเป็นครั้งแรกของการผนึกความร่วมมือ บูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างสายเลิกบุหรี่ 1600 และ อสม. ในการตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ โดยชวน อสม.ลงพื้นที่ชุมชนค้นหาเบอร์โทรศัพท์คนอยากเลิกสูบบุหรี่ และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด และส่งต่อให้สายเลิกบุหรี่ 1600 ดูแล ประคับประคอง ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 6 เดือน จนสามารถเลิกบุหรี่สำเร็จ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่กระจายไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ 2019 ก่อโรคโควิด-19 (COVID-19) #เลิกสูบลดเสี่ยง