องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ได้ดำเนินโครงการเลี้ยงหมูด้วยใจ (Raise Pigs Rights) ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยเริ่มจากการรณรงค์เพื่อยกเลิกการใช้คอกขังแม่หมูไปสู่การเลี้ยงแบบรวมกลุ่ม เพื่อประโยชน์ต่อทั้งสวัสดิภาพของหมูและผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่มีความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนผู้ผลิตหมูและห้างค้าปลีกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทสโก้ โลตัส ที่ได้ประกาศพันธะสัญญาในการจัดจำหน่ายเนื้อหมูในรูปแบบแพ็คจากฟาร์มที่ไม่มีการขังแม่หมูตั้งท้องในกรงและมีการเลี้ยงแบบรวมกลุ่ม (Group Sows Housing) ภายในปีพ.ศ. 2570 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จก้าวใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของผู้บริโภค

แต่จากข่าวดีลธุรกิจระดับโลกที่เทสโก้ สำนักงานใหญ่ ในประเทศอังกฤษได้ประกาศขายกิจการของเทสโก้ในประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งผลของดีลครั้งใหญ่นี้ ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและทิศทางการดำเนินธุรกิจของเทสโก้ โลตัส ที่จะเกิดขึ้นอนาคต เนื่องจากเทสโก้ โลตัสเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทยกว่า 2,000 สาขา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เทสโก้ โลตัสไม่เพียงแต่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อตลาดค้าปลีกของไทย แต่ยังส่งผลต่อผู้บริโภครวมถึงวิถีชีวิตของสัตว์ฟาร์มอีกจำนวนนับล้านตัวในประเทศไทยอีกด้วย

โชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า “ที่ผ่านมาเรารณรงค์ไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสวัสดิภาพการเลี้ยงหมูในฟาร์มอุตสาหกรรมเช่น การเลี้ยงแม่หมูแบบขังคอก การตัดตอนอวัยวะลูกหมู การตัดหาง การกรอฟัน หรือการตอนสด ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นจำนวนมหาศาลและเกินความจำเป็นในฟาร์ม ซึ่งนำไปสู่การเกิดเชื้อซุปเปอร์บั๊กส์ (Superbugs) หรือ แบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต่อต้านยาปฏิชีวนะขึ้น ซึ่งเชื้อซุปเปอร์บั๊กส์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

วิกฤติซุปเปอร์บั๊กส์ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชากรทั่วโลกกำลังเผชิญ แต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 38,000 คน หรือทุกๆ 15 นาที มีคนไทยเสียชีวิตจากเชื้อซุปเปอร์บั๊กส์ 1 คน ต้นตอของปัญหานี้ส่วนหนึ่งมาจากภาคปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงสัตว์อย่างไร้สวัสดิภาพ ดังนั้นองค์กรฯ จึงได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริโภคเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร ผ่านการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม โดยเราขอให้ผู้บริโภคร่วมเรียกร้องให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วโลกมีโนบายในการจัดหาเนื้อสัตว์จากฟาร์มที่สวัสดิภาพสัตว์ที่ดีมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

ที่ผ่านมาองค์กรฯ ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องในโครงการเลี้ยงหมูด้วยใจ ผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดแนวโน้มและความต้องการในการบริโภคเนื้อหมูที่มาจากฟาร์มที่ส่งเสริมสวัสดิภาพเพิ่มมากขึ้น มีผู้บริโภคร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแชร์และแสดงความคิดในวงกว้าง ซึ่งกระแสที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในอนาคตของห้างค้าปลีกต่างๆ ในไทย รวมถึง เทสโก้ โลตัส ที่หากจะมีการเปลี่ยนผ่านสู่เจ้าของธุรกิจรายใหม่ แต่องค์กรฯ หวังว่าห้างค้าปลีกชั้นนำแห่งนี้จะยังสานต่อนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ผ่านพันธสัญญาต่อผู้บริโภค โดยองค์กรฯ พร้อมที่จะนำข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ และแผนการดำเนินงานที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนใส่ใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสนอเพิ่มเติมต่อ เทสโก้ โลตัส หรือฟาร์มใดๆ ที่ต้องการคำแนะนำเพราะความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นภารกิจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

“เทสโก้ โลตัส ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้างชั้นนำที่ให้คำมั่นสัญญาต่อผู้บริโภคที่จะร่วมยุติความทารุณต่อสัตว์ในฟาร์ม เช่นเดียวกับห้างค้าปลีกอื่นๆ ทั่วโลก โดยคำมั่นสัญญาดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้แม่หมูนับล้านตัวในประเทศไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่ จึงมีประเด็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งว่าคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้จะได้รับการสานต่อหรือไม่ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคในประเทศไทยจะร่วมติดตามประเด็นเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและต่อนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคำมั่นสัญญาในประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่เกิดจากพลังผู้บริโภคทุกคนจะได้รับการสานต่อและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ในที่สุด” คุณโชคดีกล่าวทิ้งท้าย

ร่วมลงชื่อกับองค์กรพิทักษ์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th/mutilation/Raise-Pigs-Right เพื่อเรียกร้องไปยังผู้ผลิต ห้างค้าปลีก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้หยุดการทรมานสัตว์โดยการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม เพื่อสัตว์ทุกตัว เพื่อเราทุกคน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance