ออง ทีฮา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (GEP) ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) อารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ ตามพันธกิจก้าวสู่การเป็นผู้นำทางความคิด ลดการปล่อยมลพิษ นำโลกสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยมี วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการ สัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามในพิธี ที่ห้อง Sky Ballroom Compass Skyview Hotel

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance