ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ มอบชุด PPE ถุงคลุมรองเท้า กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายและเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัล พร้อมบริจาคเงินสนับสนุน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์และประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจของ CIVIL มาจากการรับงานบริหารโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคในภาคใต้ ก่อนขยายงานไปสู่ภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ จึงมีความผูกพันธ์และพร้อมยืนเคียงข้างฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน