ตัวแทน บมจ.เอเวอร์แลนด์ (EVER)ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใย สู้ภัยโรคโควิด-19 โดยจัดส่งอาหาร ขนมจากร้านชั้นนำให้กับสถาบันบำราศนราดูร 50 ชิ้น และ รพ.ชลประทาน เครื่องฟอกอากาศ 4 เครื่อง,กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย จำนวน 26 ชุด ส่งโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ มูลนิธิคามิลเลียน และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จังหวัดระยอง และบ้านธรรมรักษ์ และวัดหนองตาแดง จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนได้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ ไปด้วยกัน