บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)มอบหมายให้ นเรศ จรูญวิทยากุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณัชชารีย์ ณ นคร ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ.เธียรสุรัตน์(TSR)เป็นตัวแทนเดินทางไปส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด ให้กับโรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย🏥 เพื่อให้บุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาล มีสำรองใช้อุปโภคบริโภค เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมี อภิรดี สุนันทตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สายฝน ชื่นค้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนโรงพยาบาลกลางรับมอบน้ำดื่ม SAFE โดย TSR หวังว่าน้ำใจเล็กน้อยของเรา จะเป็นส่วนหนึ่งให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance