ธารา ปิตุเตชะ สส.ระยอง เภา บุญเยี่ยม ผู้แทนบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ร่วมมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย และถุงยังชีพให้กับ โรงพยาบาลบ้านค่าย โดยมี นพ.ประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นอุปกรณ์การแพทย์ให้กับแพทย์พยาบาล และขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในอำเภอบ้านค่าย และใกล้เคียง

กองทุนประกันวินาศภัย