คุณสุกัญญา กีรติประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย กลุ่มพนักงานบัญชีและการเงิน บริษัท สหชลผลพืช จำกัด นำหลักคิดของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาสานต่อ จัดตั้งโครงการดี 4 ไตรมาส (#GiveBeforeGet ) ในครั้งนี้ได้จัดทำ Face Shield เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ BSC SOY ที่บริษัทฯ ผลิต ไปร่วมมอบให้ยังสถานที่ต่างๆ อาทิ บ้านพักพิง สถาบันสุขภาพเด็กฯ , บ้านพักพิง รพ.จุฬาลงกรณ์ , สภากาชาดไทย , บ้านพักพิงโรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี , รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ นราธิวาส , กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ ชลบุรี , รพ.มายอ จ.ปัตตานี เป็นต้น และยังได้ร่วมกับเพจดัง “อีจัน” นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปแจกในชุมชนต่าง ๆ พร้อมนำเงินสมทบจากโครงการดี 4 ไตรมาส (#GiveBeforeGet ) โอนเข้าบัญชีเรื่องเล่าแบ่งปัน ของทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เพื่อสมทบทุนจัดหาอาหารให้กับชุมชนต่างๆ ที่ประสบความเดือนร้อน

กองทุนประกันวินาศภัย