นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับมอบเนื้อไก่จำนวน 1,000 กิโลกรัม จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย ข้าวกล่องจากพนักงานซีพีเอฟจิตอาสา อีกจำนวน 2,625 กล่อง เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการ ครัวกลาง พม. เราไม่ทิ้งกัน” โดยจะนำไปมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ จำนวน 39 ชุมชน และใช้สำหรับจัดปรุงอาหารที่ครัวกลางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพฯ