นัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทโคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์ ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ร่วมบริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 480 ชิ้น พร้อมเปาหมูแดงเกล็ดหิมะ และทาร์ตไข่ จำนวน 250 ชิ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “COCA Share สุขใจที่ได้ให้ หนึ่งคนช่วย หลายคนได้” โดยมี นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ ที่สถาบันบำราศนราดูร