บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง และบริษัทฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้เชิญชวนพนักงานร่วมแรงร่วมใจผลิตและส่งมอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield)ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น,โรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อใช้ในการสวมใส่ป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจส่งมอบกำลังใจจากภาคเอกชนสู่หน่วยงานภาครัฐในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ