มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์พัทยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดทำโครงการ “อีอีซี รวมพลังคนไทย ต้านภัยโควิด-19” โดยได้ผลิตเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มธ. และ น.ส.ทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สกพอ. เป็นตัวแทนเปิดโครงการ