กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดเตรียมช่องทางออนไลน์ บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ทำงานจากที่บ้าน งดการเดินทางออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น กพร. ในฐานะหน่วยงานที่ยังคงมีภารกิจให้บริการประชาชน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงการฝึกอบรมฝีมือแงงาน ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมทักษฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของตนเอง เป็นต้น กพร. จึงได้เตรียมช่องทาง การให้บริการประชาชนและสถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อตามมาตรการของรัฐบาล

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ระบบบริการที่กพร. เปิดให้บริการมี 8 ระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2) ระบบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3) ระบบยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ 4) ระบบยื่นขอมีสมุดประจำตัว 5) ระบบยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 6) ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 7) ระบบยื่นขอประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 8) แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” ค้นหาช่างฝีมือดี บริการประชาชน จำนวน 3 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างประปาและสุขภัณฑ์ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการระบบได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035

“สำหรับในช่วงเวลานี้กพร. ได้เปิดรับสมัครฝึกอาชีพผ่านโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น ผู้สนใจก็สามารถสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ การให้บริการออนไลน์ ได้เช่นกัน เชิญชวนประชาชนสมัครผ่านระบบดังกล่าว หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามไปยังหน่วยงานกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เช่นกัน เพื่อลดการเดินทางออกจากที่พักอาศัย” อธิบดีกพร. กล่าวทิ้งท้าย