ที่มูลนิธิแพทย์ศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานมูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 โดย พล.ต.อ.พัชรวาท ได้มอบดอกไม้ให้กับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ) เพื่อส่งต่อกำลังใจและแสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากเหตุการณ์ Terminal 21 ที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้เสริมสร้างเกียรติภูมิให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ,พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ,พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท และคุณสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ กรรมการมูลนิธิ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจฯ

สำหรับมูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจฯ นั้น ได้รับจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2561 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากโรงพยาบาลตำรวจ และผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจในด้านภารกิจการผลิตแพทย์ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงสนับสนุนภารกิจในด้านการรักษาข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชน ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลตำรวจอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง “อาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย์เข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ อีกทั้งยังสนับสนุนด้านการศึกษา อบรม การค้นคว้าและวิจัยของโรงพยาบาลตำรวจ และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย

ปัจจุบัน มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ได้รับการพิจารณาประกาศให้เป็นองค์การ และสถานสาธารณกุศล โดยผู้ที่บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปยื่นหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลตำรวจ ชื่อบัญชี “มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 677-4-49470-6 โทรศัพท์ 02-207-6000

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน