นายเกรียงศักดิ์ สิงคกุลเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คลังสินค้าปุ๋ยและดำรงตำแหน่งผู้แทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพ QMR (Quality Management Representative) กลุ่มธุรกิจปุ๋ย บริษัท เจียไต๋ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ผ่านการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณประวาล ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้บริหารจากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองมาตรฐาน ณ เจียไต๋ สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 60

ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 นี้ มอบให้กับเจียไต๋ทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และคลังสินค้าปุ๋ย บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมเรื่องการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ และการจัดโครงสร้างเอกสาร ขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ให้เชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ถือเป็นอีกหนึ่งการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนสู่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน