บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หรือ ALL มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรู้ และอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2)เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดย ALL มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน