พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)หรือ DRT นำคณะผู้บริหารจากสำนักงานใหญ่และสาขาจาก บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเพื่อแสดงความขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่ให้การสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างตราเพชรด้วยดีมาโดยตลอด