๐ คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บรรลุข้อตกลงกับแมนูไลฟ์ ในการเข้าซื้อกิจการ บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

๐การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากการเข้าซื้อกิจการประกันวินาศภัยในไทยก่อนหน้านี้ เพื่อผลักดันเป้าหมายของกลุ่มในภาคธุรกิจการเงินให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่

๐คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะกลายเป็นผู้ให้บริการที่สามารถมอบบริการทางการเงินให้แก่ลูกค้าที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ในทุกด้าน

คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Manulife Financial Asia Limited (“แมนูไลฟ์”) ได้เปิดเผยการทำบันทึกข้อตกลงเข้าซื้อกิจการบริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อบ่ายวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ยังไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากปี 2561 คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการประกันวินาศภัยในไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายฐานเข้าสู่ธุรกิจประกันที่กำลังเติบโตในประเทศไทย

เพื่อผลักดันเป้าหมายของกลุ่มในภาคธุรกิจการเงินให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล การเข้าซื้อกิจการจากแมนูไลฟ์ในประเทศไทยนี้จะช่วยขยายขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้กว้างมากขึ้น รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตและการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่กำลังเติบโตในไทย ส่งผลให้กลุ่ม คิง ไว กรุ๊ป มีความครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการ คิง ไว กรุ๊ป กล่าวว่า “ธุรกิจประกันในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจการเงิน ของ คิง ไว กรุ๊ป ให้สามารถเข้ามาเป็นผู้เล่นชั้นนำในตลาดประกันดิจิทัลของไทย เรามีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจสามารถตอบโจทย์ลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านเทโนโลยียุคดิจิทัล ซึ่งเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น”

สำหรับแมนูไลฟ์นั้นได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมายาวนานกว่า 15 ปี มีประวัติการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียอย่างโดดเด่น และเมื่อเร็วๆ นี้แมนูไลฟ์ยังได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศเมียนมาร์รวมถึงประเทศอินเดีย​ ซึ่งอยู่ภายใต้การอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับ

“แมนูไลฟ์อยู่คู่ภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 120 ปี และกำลังดำเนินการขยายธุรกิจไปเมียนมาร์และอินเดีย สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ตลาดที่มีความยืดหยุ่น” นายอนิล วาดวานิ ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แมนูไลฟ์ เอเชีย กล่าว “เราเชื่อมั่นว่า คิง ไว กรุ๊ป จะดำเนินธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า ควบคู่ไปกับธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย”

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance