คณะกรรมการ และทีมผู้บริหารบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา กรรมาธิการและที่ปรึกษา พร้อมถ่ายภาพร่วมกันหลังเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการสหกรณ์ ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็น 1ใน 3 โครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร 3 แห่งของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม 7.95 เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ขณะที่โรงไฟฟ้าได้ถูกออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินตามสภาวะแวดล้อมจากธรรมชาติ

กองทุนประกันวินาศภัย