ทศพล เพ็งส้ม ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร โสมพัฒน์ ไตรโสรัส รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ7UP และพลอากาศตรี สุรพล นะวะมวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ รีโวลูชั่น จำกัด ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกภายหลัง 7UP ได้ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในหอหล่อเย็น (Hydro Turbine)ให้กับอาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ ณ ชั้น 1 โซน E sport Arena