สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดโครงการรณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล และกลุ่มเป้าหมายในการบรรเทาปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคากิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จะ กำหนดจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ส่วน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่องการ รณรงค์ไม่ซื้อสลากเกินราคา การออกบูธแสดงนิทรรศการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม การเล่นเกมแจกของที่ระลึก ต่างๆเป็นต้น

และนอกจากนี้ ยังจะได้พบกับการแสดงของศิลปินดารานักร้องมากมาย ได้แก่ ธันวา สุริยจักร, ไข่มุก รุ่งรัตน์ เหม็งพาณิชย์, กมลวรรณ ศรีวิไล, และฝน ธนสุนทร สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมได้ฟรีตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance