สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ร่วมงาน ASEAN CIO FORUM 2019 : ACF ครั้งที่ 7 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเพื่อสังคม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ASEAN CIO Association (ACIOA) ในหัวข้อ "Cultivating Our Young Generation to Reach New Height and Inclusion, Adopting Disruption by Driving Digital Leadership Influencing CHANGE" ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการ สดช. กล่าวว่า งาน ASEAN CIO FORUM 2019 : ACF ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ผลักดันให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกภาคส่วน ซึ่งภายในงานยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเสวนาร่วมผู้แทนอาเซียน ในหัวข้อ “ASEAN DIGITAL TRANSFORMSTION calls for Cooperation & Collaboration” ซึ่งเป็นเนื้อหาประเด็นที่นำเสนอให้เห็นบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของประชาชน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างมีศักยภาพ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน