สหกรณ์ออมทรัพย์ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด ฉลองครบรอบ 25 ปี ด้วยการพาสมาชิกสหกรณ์ โดยมี แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ โดยนายภุชงค์ ทองแตง ที่ปรึกษาสหกรณ์เครือรพ.พญาไท-เปาโล จำกัด และนายจิรภัทร ชาตะมีนา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์เครือรพ.พญาไท-เปาโลจำกัด พาเยี่ยมชม แนะนำที่ท่องเที่ยวไทย ชุมชนหมู่บ้าน เพื่อเชื่อมความสามัคคีในโครงการ 25 ปี สมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ ที่จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตอบแทนสมาชิกทุกท่าน และเพื่อสานสัมพันธ์ภายในองค์กรเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล