หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(มรธ)...ขอเชิญชม นิทรรศการงานสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อความรักความสามัคคี Arts for Unity

1. พบกับผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญ อาทิ ศ. กมล ทัศนาญชลี ศ.ปรีชา เถาทอง ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศ.ว่าที่รท.ดร. พิชัย สดพิบาลดร.สุชาติ วงษ์ทอง รศ. สน สีมาตรัง รศ. พีระพงศ์ กุลพิศาล รศ. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อ. รุ่งศักดิ์ ดอกบัว ฯลฯ

2.วันที่17 ต.ค.62 เชิญร่วมฟัง การสัมมนาและการสาธิต

3.วันที่ 18 ต.ค.62 พีธีเปิดโดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และปาฐกถาพิเศษโดย ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ

4.การแสดงผลงานออกแบบพัฒนาสินค้าOTOP ของคณาจารย์ศิลปกรรม มรธ. 5. การแสดงผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบเพื่อรับใช้ชุมชน ที่ผ่านการนำเสนอระดับชาติ ....ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน กรุงเทพฯ