ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อภิชาติ สระมูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เพ็ญพิไล พรชัยพานิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) (TEAMG) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้การต้อนรับนักลงทุน ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัท ที่บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

กองทุนประกันวินาศภัย