ปีละครั้งเท่านั้น เพื่อคนไทยพร้อมรับมืออนาคตและยุคดิสรัพชั่น งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562(National Engineering 2019) จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เชิญชวนคนไทยและผู้สนใจร่วมเข้าฟังสัมมนา เสวนา และบรรยายพิเศษ ที่หาฟังได้ยาก โดดเด่นด้วยหลากหลายสาระความรู้รอบด้าน อาทิ อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยี สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฟรีตลอด 3 วัน

หัวข้อสัมมนาฟรี...วันที่ 13 พ.ย. 62 อาทิ

1.เวลา 10.00 - 12.15 น. เสวนา “ไขปริศนา ค้นหาสาเหตุ เคสดังเครนล้มในรอบปี” โดยคุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์, คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล

2.เวลา 10.00 - 12.00 น.เรื่อง “ทางรอดทะเลไทย...จากมหันตภัยขยะ” โดยคุณวรุณ วารัญญานนท์, ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล, คุณสินชัย เทียนศิริ, ผู้แทนจาก World Bank

3.เวลา 10.00 - 12.00 น. เรื่อง “การติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างปลอดภัย” โดย คุณวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์, คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร, ดร.ภัคภิมล สิงหะพงษ์

4.เวลา 10.00 - 12.00 น. เรื่อง “อนาคตของ BIM ในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์, คุณทรงพล ยมนาค, ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ,คุณณพล บุญจันต๊ะ, ผศ.กวีไกร ศรีหิรัญ

5. เวลา 10.00 - 11.00 น. เรื่อง “ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล” โดย คุณกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์

6. เวลา 11.00 - 12.00 น. เรื่อง “Smart DIW: Self Declaration and Safety Application for Industry 4.0” โดย คุณศุภกิจ บุญศิริ

7.เวลา 11.00 -12.00 น.เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาล และการบริหารfor Healthcare Facilities หมวด FMS ตามมาตรฐาน JCI” โดย คุณบุษกร แสนสุข,คุณชุติมา วิจิตรานนท์,นพ.สมพร คำผง,อ.วก.นิรชิต เรืองแสงวัฒนา,ผศ.ชูเกียรติ แซ่ตั้ง

8.เวลา12.00 -16.00 น.เรื่อง“การออกแบบและการจัดการระบบความปลอดภัยกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ(Design and Management on Safety and Electromagnetic Compatibility for Smart Cities)”โดยรศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

9. เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง “Digital Transformation : โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิทัล”โดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ, ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร, ผศ.ดร.สมชาย หาญหิรัญ

10. เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง “ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า…เตรียมพร้อมอย่างไร” โดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย, คุณวันชัย มีศิริ, คุณธนานันต์ กาญจนคูหา, คุณสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์, Mr.Juergen

11. เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง “From Waste to Energy…โรงไฟฟ้าจากขยะ” โดย คุณคณพศ นิจสิริภัช, รศ.เกียรติไกร อายุวัฒน์

12. เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง" Building Innovations in Construction” โดย คุณสิริวัฒน์ ไวยนิตย์, คุณกฤษดา เกรียงศักดิ์พงศ์, คุณชัชวาล วรศรีหิรัญ, คุณชินทัต ณ ระนอง, คุณวราวุธ ศิริมาตย์, คุณสุรบดินทร์ เชื้อจันอัด

13. เวลา 14.00 - 16.00 น. เรื่อง “มาตรฐานการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม” โดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร, คุณณรงค์ชัย แจ่มจำรัส, คุณอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์ http://www.nationalengineering2019.com/index.php?modules=seminars สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วสท.โทร.02-184-4600-9 หรือ https://www.facebook.com/NationalEngineeringByEIT/

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน