วันที่ 3 ก.ย.ที่ รพ.ตร.พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ เผยว่าโรงพยาบาลตำรวจเรียนเชิญผู้สนใจร่วมพิธีเปิดงาน"กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล PTT NGD ,PTT LNG & Police General Hospital Foundation Charity Run" ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 นถึง 11.30 น ณ ลานกิจกรรมจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยได้รับเกียรติจาก อิสรพงศ์ ดอกยอ (อิสร์) จากเวที ศึกวันดวลเพลง ช่อง One31, ธณวิน ธีรโพสุการ (หลุยส์) จากเวที Bravo Boy และ ธนดล เอื้อพงษ์ (ภาม ) จากเวที Bravo Boy ศิลปินค่ายแกรมมี่เข้าร่วม เป็นพรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย